Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07996754
Tin nổi bật
Các Luật, Nghị quyết mới được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 06 luật (Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và một số Nghị quyết quan trọng.

 

Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố phổ biến, giới thiệu danh sách các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đến toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân thành phố để tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Danh sách các văn bản Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, như sau:

1. Luật Lâm nghiệp

2. Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017

3. Luật Thủy sản 2017

4. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017

5. Luật Quản lý nợ công 2017

6. Luật Quy hoạch

7. Nghị quyết 48/2017/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

8. Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

9. Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018

10. Nghị quyết 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

11. Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

12. Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

13. Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

14. Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa XIV.

15. Nghị quyết 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

(28121 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: