Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07996738
Tin nổi bật
Tổng kết công tác Đảng năm 2017

Đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế còn tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế để năm 2018 làm tốt hơn và định hướng hoạt động cho các chi bộ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

        Sáng ngày 14 tháng 3 năm 2018, Đảng bộ cơ quan Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 của Đảng bộ nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế còn tồn tại, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế để năm 2018 làm tốt hơn và định hướng hoạt động cho các chi bộ thực hiện có trọng tâm, trọng điểm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện trong năm 2018. Đặc biệt là hướng dẫn việc sinh hoạt chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Kim Chi – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai – Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Huỳnh Công Năm – Phó bí thư Đảng bộ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Đoàn Văn Thanh – Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố; đồng chí Trần Trường Sơn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; cùng tham dự có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ.

Năm 2017, Đảng bộ cơ quan đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo các đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được đổi mới. Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú được coi trọng. Tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp Hội tiếp tục được đổi mới, kiện toàn. Các chi bộ đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, quy chế làm việc và giữ vững khối đoàn kết thống nhất. Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, dân chủ cơ sở được mở rộng và phát huy tốt hơn. Tuy nhiên, do các đồng chí Bí thư chi bộ chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng nên còn lúng túng trong việc điều hành các cuộc họp, nhất là các cuộc sinh hoạt chuyên đề có sinh hoạt nhưng chưa thể hiện đầy đủ trong sổ biên bản.

 

Để thực hiện tốt hơn trong năm 2018, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai - Bí thư Đảng bộ đã phát biểu chỉ đạo các Chi bộ trong năm 2018 tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: cần rà soát quy chế làm việc, xác định rõ vai trò của Bí thư Chi bộ; công tác kiểm tra giám sát cần xây dựng chương trình kế hoạch có trọng tâm trọng điểm, phù hợp với thực tiễn; kiểm tra giám sát phải được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nhằm chủ động phát hiện, kịp thời ngăn ngừa các vi phạm; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cần chủ động thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong từng cán bộ, đảng viên để tránh những vi phạm; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

 

Qua hội nghị, Đảng bộ đã khen thưởng 01 chi bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

                                                               Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

(27610 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: