Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07996750
Tin nổi bật
Hội Nông dân Quận Thủ Đức tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII

       Sáng ngày 14/3/2018 tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Quận Thủ Đức, Hội Nông dân Quận Thủ Đức tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII cho 132 đại biểu là cán bộ Quận Hội, Ủy viên Ban chấp hành Hội cơ sở và cán bộ Chi hội trên địa bàn quận Thủ Đức.

          Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Thủ Đức trình bày những nội dung của Hội Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XII với các chuyên đề chính như: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới./.

(26262 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: