Thư viện video
Hội chợ nông nghiệp và nông thôn 1

The player will show in this paragraph

 

07996733
Tin nổi bật
Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Hội Nông dân Huyện và Hội cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Thành phố; Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023.

 Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Củ Chi, Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra và bế mạc sau 1,5 ngày làm việc.

Tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 có đồng chí Phạm Minh Hùng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố; đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội Đồng nhân dân huyện Củ Chi. Đại hội triệu tập 200 đại biểu là những cán bộ, hội viên nồng cốt, tiêu biểu, thể hiện ý chí, trí tuệ đại diện cho gần 25.000 hội viên nông dân huyện Củ Chi.

Đại hội đã tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Củ Chi lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2018-2023; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Hội Nông dân Huyện và Hội cấp trên theo hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân Thành phố; Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố yêu cầu: Thời gian tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi nhiệm kỳ 2018-2023 cần tập trung các vấn đề:

Thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023 phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung đổi mới nội dung, phương pháp lãnh, chỉ đạo, điều hành; bám sát Nghị quyết của cấp trên gắn tình hình thực tế của địa phương để xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm công tác cụ thể của từng ủy viên Ban Chấp hành; nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lịch sử truyền thống, xứng đáng với truyền thống cách mạng “Củ Chi đất thép thành đồng”; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tăng cường tham gia các hoạt động tại cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân từ đó có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân.

Thứ ba, Chú trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để tập hợp, đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng tạo và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội thật sự tiêu biểu, có năng lực công tác, kỹ năng vận động nông dân. Có nhiều mô hình tập hợp hội viên nông dân theo ngành, nghề phù hợp qua đó giúp nông dân liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Đồng thời, quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp.

Thứ tư, tổ chức cho nông dân thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt chú trọng phát huy hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân, các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn. Bên cạnh đó, tổ chức giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm giám sát về việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế tập thể và các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh như: vốn, vật tư nông nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, việc làm cho lao động nông thôn, tiêu thụ sản phẩm, đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn.

Thứ năm, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Đồng thời, vận động nông dân, các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết hỗ trợ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn với phương châm “lấy sức dân chăm lo cho dân” và phong trào “3 giúp”, góp phần thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân cùng chung tay Xây dựng thành phố “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Đại hội đã bầu cử 29 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 72 đại biểu đại diện cho gần 25.000 hội viên nông dân huyện Củ Chi tham dự  Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung của đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Nông dân Huyện Củ Chi lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2018.

(17167 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC: